Οργάνωση

Albanian Bulgarian English French German Italian Japanese Russian Spanish Ukrainian
Τελευταία Ενημέρωση
30-06-2021 10:29

   

    ? Το Σχολείο:  timoni

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

ossf


Designed by:
kou_vas kou_vas under danemm ordering

Δημοκρατικό Έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εκτύπωση
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Συντάχθηκε απο τον/την Γούδα Ευαγγελία   
Παρασκευή, 23 Μάρτιος 2012 13:12

Δημοκρατικό Έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόβλημα της εποχής μας ή "εποχιακό πρόβλημα" ;

 Παρακολουθώντας κανείς τις πολιτικές εξελίξεις όπως αυτές διαμορφώθηκαν την περίοδο αυτή, εύκολα μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα πως το δημοκρατικό έλλειμμα αποτελεί το κύριο πρόβλημα των περισσότερων κρατών μελών της Ε.Ε.. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει στους πολίτες της Ένωσης ένα γενικότερο αίσθημα αμφισβήτησης σχετικά με την τήρηση των θεμελιωδών επιδιώξεων της τελευταίας, δηλαδή της ευημερίας, της σταθερότητας και - κατ' επέκταση - της ειρήνης.

    Η  έλλειψη δημοκρατικής νομιμότητας λόγω της περίπλοκης λειτουργίας των θεσμικών οργάνων έχει ως αποτέλεσμα να αισθάνονται οι ευρωπαίοι πολίτες πως δε συμμετέχουν άμεσα στην κοινοτική διαδικασία λήψης ων αποφάσεων. Το γεγονός αυτό σε  συνδυασμό με την έλλειψη σαφούς σχήματος κυβέρνησης -αντιπολίτευσης εκλεγμένων από το λαό όπως και οι πολύπλοκες ,απρόσιτες και κεντροποιημένες  διαδικασίες λήψης αποφάσεων , κάνουν τους πολίτες να νιώθουν ακόμη πιο μακριά από το θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Έτσι , πολλοί  Ευρωπαίοι πολίτες αισθάνονται την έλλειψη δημοκρατικών διαδικασιών, όπως  τις ξέρουν από την πολιτική κουλτούρα των εθνικών τους κρατών και υποστηρίζουν την άποψη ότι υφίστανται  «Δημοκρατικό Έλλειμμα» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εσφαλμένη αντίληψη πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι έξω από εμάς , κάπου στην κεντρική Ευρώπη, και δεν μας αφορά αλλά ούτε επηρεάζει  την καθημερινή μας ζωή σε συνάρτηση με την ανεπαρκή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγούν σε φαινόμενα απομάκρυνσης και έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών για την  ευρωπαϊκή ένωση . Οι Ευρωπαίοι πολίτες λοιπόν, νιώθουν συχνά αποξενωμένοι από τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων που ρυθμίζουν καίριους τομείς της ζωής τους. Με την Ευρωπαϊκή ένωση νιώθουν ότι η άσκηση της εξουσίας απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από τη χώρα τους και ανατίθεται σε απομακρυσμένα όργανα ,μακριά κάπου στις Βρυξέλλες, σε μια διοικητική μηχανή στελεχωμένη από τεχνοκράτες που ελάχιστη επαφή έχουν με τα προβλήματα της καθημερινότητας. Άλλωστε, το κοινοτικό σύστημα αξιολογείται από τους πολίτες ως δυσνόητο και πολύπλοκο με αποτέλεσμα  να είναι δυσκίνητο να εφαρμόσει τις πολιτικές εκείνες που θα δημιούργησαν συνθήκες ευημερίας και δημοκρατίας για τους ευρωπαίους πολίτες.
    Είναι γεγονός ότι η παρούσα κατάσταση έχει επιφέρει τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών της Ε.Ε.. Παρόλα αυτά, η προοδευτική ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - όπως αυτή έχει προκύψει μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λισσαβόνας - είναι ικανή να συμβάλλει δραστικά στη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος μέσα στα πλαίσια της Ε.Ε.. Θεωρώ πως όλοι εμείς ως Ευρωπαίοι πολίτες οφείλουμε και να οραματιστούμε και να εμπιστευτούμε μια Ευρώπη δημοκρατική, η οποία θα λειτουργεί σε πνεύμα συνεργασίας των λαών που την απαρτίζουν. Αποτελεί πρωταρχική ανάγκη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποτελέσει τον άμεσο και έμπιστο ανταποκριτή των προσδοκιών μας. Είμαι σίγουρη πως κάτι τέτοιο μπορεί να διασφαλιστεί με την ενεργή συμμετοχή όλων μας στην κοινοτική διαδικασία λήψης των αποφάσεων και την επαρκή ενημέρωσή μας σχετικά με τις δράσεις της Ε.Ε.. Μόνο έτσι, μπορούμε να ελπίσουμε στη δημιουργία ενός δημοκρατικά υγιειούς υπόβαθρου, πάνω στο οποίο θα μπορέσει να ευδοκιμήσει ένα κλίμα κατάλληλο για την αρμονική, απρόσκοπτη και αποτελεσματική συνεργασία των ευρωπαϊκών λαών.          

                                                                                                                Ευαγγελία Γούδα Β1

scroll back to top
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 31 Μάρτιος 2015 23:58
 
?? Επιστροφή