Οργάνωση

Albanian Bulgarian English French German Italian Japanese Russian Spanish Ukrainian
Τελευταία Ενημέρωση
30-06-2021 10:29

   

    ? Το Σχολείο:  timoni

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

ossf


Designed by:
kou_vas kou_vas under danemm ordering

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 2013 - Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας Εκτύπωση
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Συντάχθηκε απο τον/την ΜΑΓΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   
Τρίτη, 18 Δεκέμβριος 2012 18:15

 SimaPDB01webΠανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 2013
Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας

Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) στην προσπάθειά της να συμβάλλει στην αναβάθμιση και επικαιροποίηση της Βιολογίας στο ελληνικό σχολείο, προκηρύσσει για ένατη (9η) συνεχή χρονιά τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) για μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων και της Γ? τάξης των ΕΠΑ.Λ.

Ο ΠΔΒ διεξάγεται σε σύνδεση με τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (InternationalBiologyOlympiad, ΙΒΟ) και έχει ως σκοπό την επιλογή ταλαντούχων μαθητών της χώρας που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τη Βιολογία και στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, αλλά και να συμμετάσχουν στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας. Οι τέσσερις μαθητές με τις υψηλότερες επιδόσεις στον ΠΔΒ, θα συμμετάσχουν στην 24η ΙΒΟ όπου θα αποκτήσουν μια εξαιρετική εμπειρία, με την επαφή τους με ομοίως διακριθέντες μαθητές από 60 (περίπου) χώρες και σε περίπτωση που διακριθούν με πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) αποκτούν τη δυνατότητα εγγραφής σε πανεπιστημιακά τμήματα εφόσον για την εισαγωγή τους σε αυτά το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες εξετάζεται ως μάθημα κατεύθυνσης (Ν. 3194/2003, ΦΕΚ 267 Α/20-11-2003 και τροποποίησή του με τον Ν. 3748, ΦΕΚ Α΄ 29/19-02-2009).

 

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (ΠΔΒ) θα διεξαχθεί σε τρεις (3) φάσεις.

Η πρώτη (Α) φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας θα διεξαχθεί το Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 9.30 π.μ.

Η εξεταστέα ύλη για την πρώτη (Α) φάση του ΠΔΒ περιλαμβάνει:

 

Α. Για τους μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου:

 

Σχολικό βιβλίο Βιολογίας Α΄ Λυκείου:

Κεφ. 1 «Από το κύτταρο στον οργανισμό»

Κεφ. 9 «Νευρικό σύστημα»

Κεφ. 10 «Αισθητήρια όργανα ? Αισθήσεις»

Κεφ. 11 «Ενδοκρινείς αδένες»

Κεφ. 12 «Αναπαραγωγή ? Ανάπτυξη»

 

 

 

 

Α. Για τους μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.:

 

Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας:

Κεφ. 1 «Χημική σύσταση του κυττάρου»

Κεφ. 2 «Κύτταρο: Η θεμελιώδης μονάδα της ζωής»

Κεφ. 3 «Μεταβολισμός»

Κεφ. 4 «Γενετική»

Β. Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου:

 

Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης:

Κεφ. 1 «Το γενετικό υλικό»

Κεφ. 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας»

Κεφ. 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA»

Κεφ. 5 «Μεντελική κληρονομικότητα»

Κεφ. 6 «Μεταλλάξεις»

Κεφ. 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» (εκτόςαπό την ενότητα  «Η παραγωγή της πενικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας»)

Κεφ. 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» (εκτός των παραγράφων «Εμβόλια» και «Αντιβιοτικά»)

Κεφ. 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία»

 

Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας:

Κεφ. 1 «Άνθρωπος και υγεία» (εκτός των παραγράφων «Πολλαπλασιασμός ιών», 1.3.3, 1.4 και 1.5)

Κεφ. 2 «Άνθρωπος και περιβάλλον» (εκτός των παραγράφων 2.2.3, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, Ρύπανση του εδάφους και Ηχορύπανση)

Κεφ. 3 «Εξέλιξη» (μόνο οι παράγραφοι 3.1 και 3.1.1 έως 3.1.6).

Η πρώτη φάση (Α) του διαγωνισμού, που γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις Προαγωγικές Εξετάσεις Γενικών Λυκείων σε πανελλαδικό επίπεδο,  άρ. 15, 16, 17 και 19 του Π.Δ. 60/2006 (Α΄65), θα διενεργηθεί στα κατά τόπους Λύκεια ή Γυμνάσια, που θα οριστούν από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Εξεταστικά Κέντρα και θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες.

Σημειώνεται πως η στελέχωση των Εξεταστικών Κέντρων θα γίνει από εθελοντές εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα απασχοληθούν χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τη Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από κάθε μαθητή χωριστά με τη συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας - δήλωσης στην ιστοσελίδα του ΠΔΒ (www.pdbio.gr). Στη φόρμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, η τάξη και το σχολείο καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. Επιθυμητό είναι και το όνομα του καθηγητή Βιολογίας. Κάθε μαθητής υποβάλει τη δήλωση συμμετοχής του και γραπτώς στο Διευθυντή του σχολείου του (μέχρι την παραπάνω ημερομηνία).

Στη συνέχεια, κάθε σχολείο θα πρέπει να αποστείλει συγκεντρωτική κατάσταση μέχρι την Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013 με τα στοιχεία των συμμετεχόντων (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, τάξη και σχολείο): α) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (στους υπεύθυνους για διαγωνισμούς - Ολυμπιάδες) και β) στην Οργανωτική Επιτροπή του ΠΔΒ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση pdbpev@gmail.com">pdbpev@gmail.com).

Η σύνθεση και η επιλογή των θεμάτων, καθώς και η αξιολόγησή τους, θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2013 της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων με την ευθύνη Επιστημονικής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στον ΠΔΒ και στη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας δεν απαιτείται η γνώση ξένης γλώσσας.

Στους είκοσι τέσσερις (24) πρώτους μαθητές της Γ΄ Λυκείου και στους δώδεκα (12) πρώτους μαθητές της Β΄ Λυκείου θα χορηγηθούν έπαινοι. Από τους μαθητές της Α΄ λυκείου θα βραβευθούν οι αριστεύσαντες.

Οι 12 πρώτοι της Β λυκείου έχουν το δικαίωμα να διαγωνιστούν απευθείας στη Β φάση της επόμενης χρονιάς (Γ λυκείου) παρακάμπτοντας την Α φάση της χρονιάς εκείνης.

Οι 6 πρώτοι της Α λυκείου κρατούν τον βαθμό τους μέχρι τη συμμετοχή τους στην Α φάση της Β λυκείου. Στην περίπτωση που ο βαθμός της Α λυκείου είναι μεγαλύτερος από τον βαθμό της Β λυκείου, τότε ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον συμψηφισμό (50/50), αν όχι παραμένει αυτός της Β λυκείου.

Λεπτομέρειες για το πλεονέκτημα διάκρισης στην ιστοσελίδα του ΠΔΒ, www.pdbio.gr .

Η δεύτερη (Β) φάση του διαγωνισμού, θα διεξαχθεί στην Αθήνα το Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013, σε χώρο που θα ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού. Σε αυτή τη φάση θα συμμετάσχουν οι είκοσι τέσσερις (24) πρώτοι μαθητές της Γ΄ Λυκείου, καθώς και οι δέκα (10)[i] πρωτεύσαντες στην πρώτη φάση του ΠΔΒ 2012 μαθητές της Β΄ Λυκείου τότε (και τώρα μαθητές της Γ΄ Λυκείου).

 

Η εξεταστέα ύλη για τη δεύτερη (Β) φάση του διαγωνισμού περιλαμβάνει:

 

Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης:

Κεφ. 1 «Το γενετικό υλικό»

Κεφ. 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας»

Κεφ. 3 «Ιοί»

Κεφ. 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA»

Κεφ. 5 «Μενδελική κληρονομικότητα»

Κεφ. 6 «Μεταλλάξεις»

Κεφ. 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» (όλο το κεφάλαιο)

Κεφ. 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» (όλο το κεφάλαιο)

Κεφ. 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία»

 

Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας:

Κεφ. 1 «Άνθρωπος και υγεία» (όλο το κεφάλαιο)

Κεφ. 2 «Άνθρωπος και περιβάλλον» (όλο το κεφάλαιο)

Κεφ. 3 «Εξέλιξη» (μόνο οι παράγραφοι 3.1, 3.1.1 έως 3.1.6 και 3.2).

Στη δεύτερη φάση θα εξεταστούν επιπλέον και κάποιες ενότητες από την ελληνική έκδοση του προτεινόμενου για τις Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας βιβλίου των Campbell & Reece, οι οποίες θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους μετά την πρώτη φάση.

Στην τρίτη (Γ) φάση του διαγωνισμού, θα λάβουν μέρος οι δώδεκα (12) πρώτοι μαθητές της Β φάσης και, αφού δεχθούν στοιχειώδη εργαστηριακή κατάρτιση, θα εξεταστούν σε εργαστηριακές τεχνικές και θα αξιολογηθούν συνολικά. Ο χρόνος και ο τόπος θα οριστεί μετά από το τέλος της Β φάσης (1ο με 2ο δεκαήμερο του Απριλίου 2013).

Οι τέσσερις (4) πρώτοι μαθητές της τρίτης (Γ) και τελικής φάσης του διαγωνισμού θα συγκροτήσουν την Ελληνική ομάδα συμμετοχής που θα αντιπροσωπεύσει τη χώρα μας στη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2013 στη Βέρνη της Ελβετίας.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας: http://www.pdbio.gr. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν στο e-mail: pdbpev@gmail.com">pdbpev@gmail.com ή στο τηλέφωνο 2105224632 (Δευτέρα έως Πέμπτη, από 18:00 έως 20:00).

 

 

 

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013:         Όριο υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής για μαθητές.

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013:                  Όριο υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής των σχολείων στις Διευθύνσεις Δ.Ε.

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013:             Α  Φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2013.

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013:                   Β  Φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2013.

8-15 Ιουλίου 2013:                                  Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας στη Βέρνη.[i][i] Για τον ΠΔΒ 2013 οι μαθητές που δικαιούνται αυτής της ρύθμισης είναι 10 ενώ από τον ΠΔΒ 2014 γίνονται 12 με βάση τις νέες ρυθμίσεις στον κανονισμό λειτουργίας (για λεπτομέρειες www.pdbio.gr)

Για το ΔΣ της ΠΕΒ

 

        Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

                                                             

 

           Μ. Παπαδάκης                                                                          Γ. Κατωπόδης

scroll back to top
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 18 Δεκέμβριος 2012 18:26
 
?? Επιστροφή


Writing