Οργάνωση

Albanian Bulgarian English French German Italian Japanese Russian Spanish Ukrainian
Τελευταία Ενημέρωση
30-06-2021 10:29

   

    ? Το Σχολείο:  timoni

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

ossf


Designed by:
kou_vas kou_vas under danemm ordering

Αξιολόγηση ιστοσελίδων με θέμα το "Θέατρο" Εκτύπωση
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Συντάχθηκε απο τον/την ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΡΗΓΟΥΛΗ   
Δευτέρα, 30 Απρίλιος 2012 21:50

 

 

Αξιολόγηση ιστοσελίδων

Θεματική ενότητα: Θέατρο

 

URL Ιστοσελίδας: http://to-theatro.blogspot.com

Τίτλος: Το θέατρο

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: -

Σύντομη περιγραφή: Ιστοσελίδα τύπου blog, μη κερδοσκοπική, με πολλά άρθρα μιλάει για πολλά θέματα από ψυχαγωγία έως θέματα  ιστορικών γνώσεων. Δημιουργός-συγγραφέας: πολλά άτομα.

Αξιολόγηση:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ

 

Η ιστοσελίδα αναφέρει το επιδιωκόμενο κοινό.

2/4

Απευθύνεται και σε μαθητές Λυκείου και γενικά σε κοινό επιπέδου λυκειακής μόρφωσης.

20/20

Ο στόχος της ιστοσελίδας είναι να ενημερώσει.

4/4

 

Αξιοπιστία του συγγραφέα

Ο δημιουργός της ιστοσελίδας και υπεύθυνος για το περιεχόμενο της αναφέρεται στο αναμενόμενο σημείο: URL: http://to-theatro.blogspot.com (στην δεξιά μεριά της σελίδας)

 

4/4

Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με το συγγραφέα. URL: http://to-theatro.blogspot.com (στο κάτω μέρος δεξιά της σελίδας)

2/2

Αναφέρονται η ιδιότητα και οι δραστηριότητες του συγγραφέα. http://to-theatro.blogspot.com

2/2

Δεν αναφέρετε αν ο συγγραφέας είναι ειδικός επί του θέματος.

0/8

 

Ακρίβεια και αξιοπιστία της πληροφορίας στην ιστοσελίδα

Υπάρχουν αναφορές σε πηγές που υποστηρίζουν τα λεγόμενα της ιστοσελίδας

3/3

Δεν παρατηρήθηκαν στην ιστοσελίδα γραμματικά, ορθογραφικά ή τυπογραφικά λάθη.

3/3

Παραπέμπει σε άλλες ιστοσελίδες επίσης ποιοτικές. http://to-theatro.blogspot.com

3/3

Καλύπτει πολύπλευρα το θέμα όπως αυτό έχει τεθεί στους στόχους.

(URL στόχων: http://to-theatro.blogspot.com/p/blog-page.html

3/3

Δεν διακρίνεται μεροληψία στις πληροφορίες και στις απόψεις που διατυπώνονται.

3/3

Υπάρχουν διαφημίσεις στην ιστοσελίδα.

0/3

Αποτελεί καλή πηγή για ερευνητικές εργασίες λυκειακού επιπέδου.

10/10

 

Ενημερότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών της ιστοσελίδας

Δεν αναφέρεται πότε δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα

 

0/4

Όπως προκύπτει από τις ημερομηνίες δημοσίευσης των άρθρων, η ιστοσελίδα ενημερώνεται πολύ συχνά.

0/4

Δεν αναφέρεται σαφώς πότε έγινε η τελευταία ενημέρωση αλλά προκύπτει έμμεσα από την ημερομηνία δημοσίευσης του πιο πρόσφατου άρθρου.

4/4

Δεν βρέθηκαν μη ενεργοί σύνδεσμοι.

4/4

 

Δομή και πλοήγηση της ιστοσελίδας

Η οργάνωση της ιστοσελίδας είναι πολύ κατανοητή.

4/4

Η πλοήγηση στα διάφορα μέρη της ιστοσελίδας είναι εύκολη με πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης.

4/4

Υπάρχει σύνδεσμος για επιστροφή στην αρχική σελίδα από κάθε σημείο της ιστοσελίδας.

2/2

Προσφέρεται κατάλογος περιεχομένων ή ευρετήριο (χάρτης ιστοσελίδας)

2/2

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

 

75/100

 

 

Αξιολόγηση ιστοσελίδων

Θεματική ενότητα: Θέατρο

 

URL Ιστοσελίδας: http://theaterinfo.gr/

Τίτλος: theaterinfo.gr

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: -

Σύντομη περιγραφή: Ιστοσελίδα τύπου blog, μη κερδοσκοπική, με πολλά άρθρα από το χώρο του θεάτρου.

Αξιολόγηση:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ

 

Στόχος της ιστοσελίδας και επιδιωκόμενο κοινό

Η ιστοσελίδα αναφέρει το επιδιωκόμενο κοινό. URL:http://theaterinfo.gr/

4/4

Απευθύνεται και σε μαθητές Λυκείου και γενικά σε κοινό επιπέδου λυκειακής μόρφωσης.

10/20

Ο στόχος της ιστοσελίδας είναι να ενημερώσει.

4/4

 

Αξιοπιστία του συγγραφέα

Ο δημιουργός της ιστοσελίδας και υπεύθυνος για το περιεχόμενο της αναφέρεται αλλά όχι ονομαστικά στο αναμενόμενο σημείο: URL: http://theaterinfo.gr/contactus/index.html

 

3/4

Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με το συγγραφέα. URL: http://theaterinfo.gr/contactus/index.html

2/2

Δεν αναφέρονται η ιδιότητα και οι δραστηριότητες του συγγραφέα.

0/2

Ο συγγραφέας είναι ειδικός επί του θέματος.

0/8

 

Ακρίβεια και αξιοπιστία της πληροφορίας στην ιστοσελίδα

Υπάρχουν αναφορές σε πηγές που υποστηρίζουν τα λεγόμενα της ιστοσελίδας

0/3

Δεν παρατηρήθηκαν στην ιστοσελίδα γραμματικά, ορθογραφικά ή τυπογραφικά λάθη.

3/3

Παραπέμπει σε άλλες ιστοσελίδες επίσης ποιοτικές.

3/3

Καλύπτει πολύπλευρα το θέμα όπως αυτό έχει τεθεί στους στόχους.

URL στόχων: http://theaterinfo.gr

1/3

Διακρίνεται μεροληψία στις πληροφορίες και στις απόψεις που διατυπώνονται;

3/3

Υπάρχουν διαφημίσεις στην ιστοσελίδα;

0/3

Αποτελεί καλή πηγή για ερευνητικές εργασίες λυκειακού επιπέδου.

5/10

 

Ενημερότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών της ιστοσελίδας

Αναφέρεται πότε δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα

0/4

Όπως προκύπτει από τις ημερομηνίες δημοσίευσης των άρθρων, η ιστοσελίδα ενημερώνεται πολύ συχνά.

0/4

Δεν αναφέρεται σαφώς πότε έγινε η τελευταία ενημέρωση αλλά προκύπτει έμμεσα από την ημερομηνία δημοσίευσης του πιο πρόσφατου άρθρου.

0/4

Υπάρχουν μη ενεργοί σύνδεσμοι.

4/4

 

Δομή και πλοήγηση της ιστοσελίδας

Η οργάνωση της ιστοσελίδας είναι πολύ κατανοητή.

4/4

Η πλοήγηση στα διάφορα μέρη της ιστοσελίδας είναι εύκολη με πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης.

4/4

Υπάρχει σύνδεσμος για επιστροφή στην αρχική σελίδα από κάθε σημείο της ιστοσελίδας.

2/2

Προσφέρεται κατάλογος περιεχομένων ή ευρετήριο (χάρτης ιστοσελίδας)

2/2

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

 

52/100

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηση ιστοσελίδων

Θεματική ενότητα: Θέατρο

 

URL Ιστοσελίδας: http://www.theatromathia.gr/

Τίτλος: theatromathia.gr

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 13.02.2012

Σύντομη περιγραφή: Ιστοσελίδα τύπου blog, μη κερδοσκοπική, με πολλά άρθρα

Αξιολόγηση:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ

 

Στόχος της ιστοσελίδας και επιδιωκόμενο κοινό

Η ιστοσελίδα αναφέρει το επιδιωκόμενο κοινό.URL: http://www.theatromathia.gr/

4/4

Απευθύνεται και σε μαθητές Λυκείου και γενικά σε κοινό επιπέδου λυκειακής μόρφωσης.

20/20

Ο στόχος της ιστοσελίδας είναι να ενημερώσει.

4/4

 

Αξιοπιστία του συγγραφέα

Ο δημιουργός της ιστοσελίδας και υπεύθυνος για το περιεχόμενο της αναφέρεται στο αναμενόμενο σημείο URL: http://www.theatromathia.gr/contact.html

 

4/4

Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με το συγγραφέα. http://www.theatromathia.gr/contact.html

2/2

Αναφέρονται η ιδιότητα και οι δραστηριότητες του συγγραφέα.

0/2

Ο συγγραφέας είναι ειδικός επί του θέματος.

4/8

 

Ακρίβεια και αξιοπιστία της πληροφορίας στην ιστοσελίδα

Υπάρχουν αναφορές σε πηγές που υποστηρίζουν τα λεγόμενα της ιστοσελίδας

0/3

Δεν παρατηρήθηκαν στην ιστοσελίδα γραμματικά, ορθογραφικά ή τυπογραφικά λάθη.

3/3

Παραπέμπει σε άλλες ιστοσελίδες επίσης ποιοτικές.

3/3

Καλύπτει πολύπλευρα το θέμα όπως αυτό έχει τεθεί στους στόχους.

(URL στόχων: http://www.theatromathia.gr/

1/3

Δεν παρατηρήθηκε μεροληψία στις θέσεις και απόψεις.

3/3

Δεν υπάρχουν διαφημίσεις

3/3

Αποτελεί καλή πηγή για ερευνητικές εργασίες λυκειακού επιπέδου.

10/10

 

Ενημερότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών της ιστοσελίδας

Αναφέρεται πότε δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα

0/4

Όπως προκύπτει από τις ημερομηνίες δημοσίευσης των άρθρων, η ιστοσελίδα ενημερώνεται πολύ συχνά.

3/4

Αναφέρεται σαφώς πότε έγινε η τελευταία ενημέρωση

4/4

Δεν βρέθηκαν μη ενεργοί σύνδεσμοι.

4/4

 

Δομή και πλοήγηση της ιστοσελίδας

Η οργάνωση της ιστοσελίδας είναι πολύ κατανοητή.

4/4

Η πλοήγηση στα διάφορα μέρη της ιστοσελίδας είναι εύκολη με πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης.

4/4

Υπάρχει σύνδεσμος για επιστροφή στην αρχική σελίδα από κάθε σημείο της ιστοσελίδας.

2/2

Προσφέρεται κατάλογος περιεχομένων ή ευρετήριο (χάρτης ιστοσελίδας)

2/2

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

 

84/100

 

 

scroll back to top
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 07 Φεβρουάριος 2014 08:06
 
?? Επιστροφή