Οργάνωση

Albanian Bulgarian English French German Italian Japanese Russian Spanish Ukrainian
Τελευταία Ενημέρωση
30-06-2021 10:29

   

    ? Το Σχολείο:  timoni

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

ossf


Designed by:
kou_vas kou_vas under danemm ordering

Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2015 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Εκτύπωση
Ανακοινώσεις - Ανακοινώσεις Διεύθυνσης
Συντάχθηκε απο τον/την Εμμανουηλίδης Δανιήλ   
Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2011 18:18


2. Δεδομένου ότι η διαδικασία απογραφής και η επιτυχής έκβασή της στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη σωστή και ευρεία ενημέρωση των στρατευσίμων, παρακαλούμε για την ακριβή και έγκαιρη ειδοποίηση των ενδιαφερομένων σχετικά με τα παρακάτω:
α. Με το συμπληρωμένο Δελτίο Απογραφής υποβάλλεται και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου τους ή πιστοποιητικό Δήμου-Κοινότητας, από τα οποία θα προκύπτει η εγγραφή τους σε Μητρώα Αρρένων.
β. Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.
γ. Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, υπέχουν τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (α) σχετικού:
(1) Ενός (1) μηνός, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
(2) Δύο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
(3) Τριών (3) μηνών σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών

3. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση των Δελτίων Απογραφής μπορεί να γίνει και σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών που εδρεύουν στους κατά τόπους ΟΤΑ όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, από 2 Ιαν 2012 έως 29 Φεβ 2012 με σκοπό την αποφυγή απώλειας εκπαιδευτικών ωρών των μαθητών και της απομάκρυνσης από τον τόπο διαμονής τους.
4. Οι εμπλεκόμενοι αποδέκτες, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για τις δικές τους κατεπείγουσες ενέργειες, ώστε το περιεχόμενο να καταστεί γνωστό στους στρατευσίμους με οποιοδήποτε κατά την κρίση τους πρόσφορο τρόπο.
5. Οι Δήμοι, οι Δημοτικές Ενότητες καθώς οι Δημοτικές Κοινότητες και τα Δημοτικά Διαμερίσματα, παρακαλούνται να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο για την παρουσίαση στη Σ.Υ. Ανατ. Μακεδ. & Θράκης Ή στα ΚΕΠ του τόπου διαμονής τους, όλους τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Αρρένων τους με έτος γέννησης 1994, προς αποφυγή διαμαρτυριών εκ μέρους των στρατευσίμων για μεταγενέστερες επιβληθείσες κυρώσεις εξαιτίας της μη ενημέρωσής τους και εκπρόθεσμης κατάθεσης του Δελτίου Απογραφής.
6. Για κάθε αμφιβολία ή απορία, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και στα τηλέφωνα 2531350914 -22.

 

 

scroll back to top
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2011 18:38
 
?? Επιστροφή


Writing