Οργάνωση

Albanian Bulgarian English French German Italian Japanese Russian Spanish Ukrainian
Τελευταία Ενημέρωση
30-06-2021 10:29

   

    ? Το Σχολείο:  timoni

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

ossf


Designed by:
kou_vas kou_vas under danemm ordering

Πολυμέσα: Χαρακτηριστικά ήχου (Σχέδιο μαθήματος) Εκτύπωση
Εκπαιδευτικό Υλικό - Θετικές Επιστήμες -Τεχνολογία (Α')
Συντάχθηκε απο τον/την Κουκούδης Βασίλης   
Σάββατο, 02 Νοέμβριος 2013 22:30
Επισυναπτόμενα
Download this file (Φύλλο εργασίας .doc)Φύλλο εργασίας .doc[ ]2617 Kb

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΥΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 fliphxos
Το φύλλο εργασίας σε flipbook (κλικ στην εικόνα)

1. ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμογές Πληροφορικής ? Υπολογιστών 
                          ΚΕΦ. 11.2.2 Χαρακτηριστικά ήχου

 

2. ΤΑΞΗ: Α΄ Γενικού Λυκείου (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

 

3. Εκπαιδευτικές ανάγκες: Οι μαθητές δεν γνωρίζουν, μέχρι στιγμής, πως αναπαριστάται ο ήχος στον υπολογιστή, την διαφορά ανάμεσα στον ψηφιοποιημένο ήχο και στον ήχο MIDI, τα μεγέθη αρχείων ήχου  και τις τεχνικές συμπίεσης τους .

 

4. Γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών: Γνωρίζουν μόνο ότι ο ήχος να αποθηκευτεί σε αρχεία στον υπολογιστή,  τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν με το κατάλληλο λογισμικό και να εισαχθούν σε διάφορες εφαρμογές. Γνωρίζουν επίσης την κωδικοποίηση αριθμών σε δυαδικό σύστημα και τους όρους bit, byte, Kbyte, Mbyte κ.λ.π).

 

5. Γενικός Διδακτικός στόχος

  • Η κατανόηση της έννοιας της ψηφιοποίησης και της αναπαράστασης συμπίεσης και αποθήκευσης  ήχου  στον υπολογιστή.

 

6. Ειδικοί διδακτικοί σκοποί του μαθήματος

Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, θα πρέπει:

  • Να έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο ήχος κωδικοποιείται με αριθμούς.
  • Να κατανοούν τις έννοιες δειγματοληψία ,  ψηφιοποίηση, συμπίεση.
  • Να κατανοούν τη διαφορά  με τα αρχεία MIDI τόσο σε επίπεδο κωδικοποίησης όσο και σε επίπεδο χρήσης.
  •  Να μπορούν να υπολογίζουν το μέγεθος αρχείου ήχου wave και κατά προσέγγιση το μέγεθος του αρχείου μετά την συμπίεση (mp3). 
vpiano

7. Διδακτικές τεχνικές/προσεγγίσεις  

Θα χρησιμοποιηθούν:  εισήγηση, ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση, ομάδες εργασίας,  πρακτική άσκηση.

 

8. Εποπτικά και διδακτικά μέσα

Πίνακας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικό : Τεχνολογία Πολυμέσων (εκπαιδευτικό λογισμικό Κουκούδη Βασίλη)  φύλλο εργασίας και φύλλο αξιολόγησης.

 

9. Χρονοπρογραμματισμός της διδασκαλίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 διδακτικές ώρες

9.1. Προσανατολισμός του μαθήματος: Ερωταποκρίσεις (ατομικές). (5 λεπτά).

  • Πως παριστάνονται τα δεδομένα (π.χ. κείμενα, αριθμοί κ.λ.π.) στον υπολογιστή;
  • Τι είναι ο ήχος;
  • Πως μπορούσαμε να τον αποθηκεύσουμε (σε αναλογική μορφή) πριν την εμφάνιση των υπολογιστών;
  • Ο υπολογιστής τον αποθηκεύει με τον ίδιο τρόπο ή διαφορετικό; Μπορείτε να υποθέσετε το πώς;

9.1. Φάση 2η ? Καθοδηγούμενη Διαλεκτική και Πρακτική Επεξεργασία ανά ομάδες: Ομάδες εργασίας, Σύντομες διαλέξεις,  φύλλο εργασίας (σελ 1-6):  Πρακτική άσκηση εικονικής ψηφιοποίησης  ήχου  στο χαρτί (40 λεπτά)

Στόχος η κατανόηση της έννοιας της ψηφιοποίησης.

9.2. Φάση 3η ? Καθοδηγούμενη Διαλεκτική και Πρακτική Επεξεργασία ανά ομάδες: Ομάδες εργασίας, Σύντομες διαλέξεις,  φύλλο εργασίας (σελ 7-10) ,  Πρακτική άσκηση στο λογισμικό  (40 λεπτά)

Στόχος Η κατανόηση της αναπαράστασης συμπίεσης και αποθήκευσης  ήχου  στον υπολογιστή και της διαφοράς ανάμεσα στη κωδικοποίηση φυσικού ήχου με δειγματοληψία και την κωδικοποίηση μουσικής με το πρότυπο MIDI.

9.3. Ανακεφαλαίωση και Ατομική άσκηση: Εισήγηση, ερωτήσεις ? απαντήσεις, φύλλα εργασίας για το σπίτι (φύλλο εργασίας σελ. 11) (5 λεπτά)

 

10. Διαδικασία και Πλαίσιο χρησιμοποίησης των Διδακτικών Τεχνικών / Προσεγγίσεων

10.1. Αφόρμηση και σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις. Ερωταποκρίσεις.

10.2. Κύριο μέρος: Οι μαθητές  χωρισμένοι σε ομάδες των 2-3 ατόμων, εκτελούν το φύλλο εργασίας  χρησιμοποιώντας  το  λογισμικό  Τεχνολογία Πολυμέσων, με εμβόλιμες  μικρές  διαλέξεις.

10.3. Σύνοψη από μαθητές και εκπαιδ/κό των συμπερασμάτων που προέκυψαν για την ψηφιοποίηση, αναπαράσταση, και αποθήκευση αρχείων ήχου στον υπολογιστή.

 

 

scroll back to top
Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 25 Ιανουάριος 2014 14:45
 
?? Επιστροφή


Writing