Οργάνωση

Albanian Bulgarian English French German Italian Japanese Russian Spanish Ukrainian
Τελευταία Ενημέρωση
30-06-2021 10:29

   

    ? Το Σχολείο:  timoni

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

ossf


Designed by:
kou_vas kou_vas under danemm ordering

Πολυμέσα: Χαρακτηριστικά εικόνας (Σχέδιο μαθήματος) Εκτύπωση
Εκπαιδευτικό Υλικό - Θετικές Επιστήμες -Τεχνολογία (Α')
Συντάχθηκε απο τον/την Κουκούδης Βασίλης   
Παρασκευή, 08 Νοέμβριος 2013 18:03
Επισυναπτόμενα
Download this file (test.bmp)test.bmp[Η εικόνα εργασίας]1845 Kb
Download this file (Φύλλο εργασίας 1.doc)Φύλλο εργασίας 1.doc[ ]821 Kb
Download this file (Φύλλο εργασίας 2.doc)Φύλλο εργασίας 2.doc[ ]655 Kb
Download this file (Φύλλο εργασίας 3.doc)Φύλλο εργασίας 3.doc[ ]601 Kb

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΥΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 filla
Τα φύλλα εργασίας σε flipbook

1. ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμογές Πληροφορικής ? Υπολογιστών 
ΚΕΦ.
11.2.3 Χαρακτηριστικά εικόνας

 

2. ΤΑΞΗ: Α΄ Γενικού Λυκείου (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

3. Εκπαιδευτικές ανάγκες: Οι μαθητές δεν γνωρίζουν, μέχρι στιγμής, πως αναπαριστάται το χρώμα και κατ επέκταση μια εικόνα στον υπολογιστή, την διαφορά ανάμεσα στις χαρτογραφικές και τις διανυσματικές εικόνες, τα μεγέθη αρχείων εικόνων  και τις τεχνικές συμπίεσης τους. Η ελλιπής αυτή γνώση και κατανόηση, έχει σαν πρακτικό αποτέλεσμα, να εισάγουν εικόνες σε εργασίες τους (π.χ. projects) όπως τις βρίσκουν στο διαδίκτυο ή στη μνήμη της φωτογραφικής μηχανής τους, με αποτέλεσμα ογκώδη και δύσχρηστα αρχεία εργασιών (word, powerpoint, κ.λ.π). 

 

4. Γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών: Γνωρίζουν μόνο ότι οι εικόνες μπορούν να αποθηκευτούν σε αρχεία στον υπολογιστή,  και ότι μπορούν να επεξεργαστούν με το κατάλληλο λογισμικό και να εισαχθούν σε διάφορες εφαρμογές. Γνωρίζουν επίσης την κωδικοποίηση αριθμών σε δυαδικό σύστημα και τους όρους bit, byte, Kbyte, Mbyte κ.λ.π. Τέλος έχουν ήδη διδαχθεί θεωρητική εισαγωγή στα Πολυμέσα.

 

5. Γενικός Διδακτικός στόχος

  • Η κατανόηση της αναπαράστασης συμπίεσης και αποθήκευσης  εικόνων στον υπολογιστή.
  • Η ικανότητα να επεξεργάζονται φωτογραφίες να τις συμπιέζουν και να τις αποθηκεύουν σε διάφορα formats με επίγνωση της σχέσης ποιότητας εικόνας και μέγεθος αρχείου .

 

6. Ειδικοί διδακτικοί σκοποί του μαθήματος

Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος , θα πρέπει να είναι σε θέση :

  • Να κατανοούν τις έννοιες pixel, κωδικοποίηση χρώματος  (RGB  και CMYK), ανάλυση, βάθος χρώματος, τις  διαφορές ανάμεσα σε χαρτογραφικές και διανυσματικές εικόνες, τα format εικόνας, τεχνικές συμπίεσης εικόνας (με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους).
  • Να μπορούν να υπολογίζουν το μέγεθος αρχείου χαρτογραφικής εικόνας (bmp) και κατά προσέγγιση το μέγεθος του αρχείου μετά την συμπίεση.
  • Να μπορούν να επεξεργάζονται μια χαρτογραφική εικόνα (π.χ. στο GIMP) και να την αποθηκεύουν σε διάφορα formats και συμπιέσεις.
  • Να μπορούν να διαλέγουν το κατάλληλο Format και συμπίεση ανάλογα με τη χρήση. Να κατανοήσουν ότι οι συμπιέσεις αυτού του τύπου, σε αντίθεση με τις συμπιέσεις τύπυ zip, rar κ.λπ. είναι απωλεστικές.

 

7. Διδακτικές τεχνικές/προσεγγίσεις

Θα χρησιμοποιηθούν:  εισήγηση, ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση, ομάδες εργασίας,  πρακτική άσκηση.

 

8. Χρονοπρογραμματισμός της διδασκαλίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 διδακτικές ώρες

8.1. Προσανατολισμός του μαθήματος: Ερωταποκρίσεις.

(5 λεπτά της πρώτης διδακτικής ώρας).

8.2. Φάση 1η ? Καθοδηγούμενη Διαλεκτική και Πρακτική Επεξεργασία ανά ομάδες: Ομάδες εργασίας, Σύντομες διαλέξεις,  φύλλα εργασίας,  Πρακτική άσκηση στο λογισμικό Τεχνολογία Πολυμέσων  .  (2 διδακτικές ώρες)

8.3. Φάση 2η - Πρακτική: Ομάδες εργασίας, φύλλο εργασίας, Πρακτική άσκηση στο λογισμικό GIMP  (2 διδακτικές ώρες)

8.4. Ανακεφαλαίωση και Ατομική άσκηση: Εισήγηση, ερωτήσεις ? απαντήσεις, άσκηση για το σπίτι (επανάληψη των δραστηριοτήτων του Φύλλου εργασίας 3 με μια δική τους φωτογραφία). (5 λεπτά)

 

9. Εποπτικά και διδακτικά μέσα

Πίνακας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικό : «Τεχνολογία Πολυμέσων, (Διαδραστική εφαρμογή  Κουκούδη Βασίλη) και GIMP,  φύλλα εργασίας και φύλλο αξιολόγησης.

 

 

10. Διαδικασία και Πλαίσιο χρησιμοποίησης των Διδακτικών Τεχνικών και Προσεγγίσεων

10.1. Σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις. Ερωταποκρίσεις.

10.2. Θεωρητικό μέρος: Οι μαθητές  χωρισμένοι σε ομάδες των 2-3 ατόμων, εκτελούν τα φύλλα εργασίας 1 και 2 χρησιμοποιώντας  το  λογισμικό  Τεχνολογία Πολυμέσων  με εμβόλιμες  μικρές  διαλέξεις.

10.3. Πρακτικό-Δημιουργικό μέρος:  Οι μαθητές  χωρισμένοι σε ομάδες των 2-3 ατόμων, εκτελούν το φύλλο εργασίας 3  χρησιμοποιώντας  το  λογισμικό  GIMP συζητώντας και επιλύοντας απορίες μεταξύ τους αλλά και με τον εκπαιδευτικό.

10.4. Σύνοψη από μαθητές και εκπαιδ/κό των συμπερασμάτων που προέκυψαν για την ψηφιοποίηση, αναπαράσταση, επεξεργασία και αποθήκευση εικόνων στον υπολογιστή.

scroll back to top
Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 28 Δεκέμβριος 2013 20:38
 
?? Επιστροφή


Writing