Οργάνωση

Albanian Bulgarian English French German Italian Japanese Russian Spanish Ukrainian
Τελευταία Ενημέρωση
30-06-2021 10:29

   

    ? Το Σχολείο:  timoni

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

ossf


Designed by:
kou_vas kou_vas under danemm ordering

ΑΕΠΠ, Γ' Λυκείου: Οι βασικές δομές επανάληψης μέσα από 4 tests. Εκτύπωση
Εκπαιδευτικό Υλικό - Θετικές Επιστήμες -Τεχνολογία (Γ')
Συντάχθηκε απο τον/την Κουκούδης Βασίλης   
Πέμπτη, 12 Δεκέμβριος 2013 19:12

forTests  στις βασικές δομές επανάληψης


Διδακτικοί στόχοι:

Μετά  την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των βασικών αλγοριθμικών δομών (Κεφ. 2) να ελέγξετε τις γνώσεις και ικανότητές σας στα ακόλουθα:

 1. κατανόηση και ανάλυση προβλήματος
 2. διάκριση των βασικών περιπτώσεων χρήσης επαναληπτικών δομών
 3. εύρεση αθροισμάτων, μέγιστου-ελάχιστου, και τιμών με κριτήρια
 4. εφαρμογή ελέγχου ορθότητας τιμών κατά την εισαγωγή των δεδομένων
 5. μή-γραμμική σύνθεση του αλγορίθμου με βάση την ανάλυση του προβλήματος
 6. τελικός έλεγχος ορθότητας του αλγορίθμου και έλεγχος του κριτηρίου της καθοριστικότητας.


Στις παρακάτω παρουσιάσεις υπάρχουν 4 παρόμοια tests με προβλήματα που αφορούν:

 • την εύρεση μέσου όρου,
 • έλεγχο ορθότητας τιμών κατά την εισαγωγή δεδομένων,
 • μέγιστου και
 • τιμών που ικανοποιούν κάποιο κριτήριο.

Η βασική διαφορά τους  είναι το κριτήριο με το οποίο γίνονται οι επαναλήψεις στον αλγόριθμο:

 • Επανάληψη γνωστού πλήθους,
 • επανάληψη αγνωστου πλήθους με έλεγχο με τιμή φρουρό,
 • επανάληψη άγνωστου πλήθους με έλεγχο στο άθροισμα (να ξεπεράσει μια ορισμένη τιμή) και
 • επανάληψη αγνώστου πλήθους με έλεγχο στο άθροισμα (να μην ξεπεράσει μια ορισμένη τιμή) ή με έλεγχο στο υπόλοιπο (να παραμείνει >=0).
(Η σειρά των παρουσιάσεων δεν αντιστοιχεί στη παραπάνω σειρά)


Αρχικά προσπαθείστε να τα επιλύσετε μόνοι σας.

Σε κάθε περίπτωση θυμηθείτε:

1ον Να κατανοήσετε  καλά το πρόβλημα, να κάνετε καθορισμό απαιτήσεων καταγράφοντας δεδομένα και ζητούμενα,  να γράψετε  εικονικές τιμές για τα δεδομένα και να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις στα ερωτήματα με βάση τις τιμές αυτές. Προσέξτε  ώστε τα δεδομένα να είναι λίγα και εύκολα στις αριθμητικές πράξεις για να μην χάσετε πολύ χρόνο.

2ον Να αναλύσετε το πρόβλημα σε υποπροβλήματα.

3ον Κατά την επίλυση των υποπροβλημάτων, καθώς γράφετε τον αλγόριθμο, θυμηθείτε ότι η ανάπτυξή του δεν είναι γραμμική, αλλά αφού  γράψετε το τμήμα που υλοποιεί την βασική δομή επανάληψης το "γεμίζετε" με τμήματα κώδικα που υλοποιούν τα υπόλοιπα υποπροβλήματα.

4ον Να κάνετε έλεγχο του αλγορίθμου που γράψατε κάνοντας πίνακα τιμών και χρησιμοποιώντας τις εικονικές τιμές των δεδομένων που δώσατε στο βήμα 1.

 Αφού  τα επιλύσετε προσπαθείστε να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

1. Ποιά από τα υποπροβλήματα αντιμετωπίζονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στα 4 test και ποιά με διαφορετικό;

2. Σε ποιές περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος παραβίασης του κριτηρίου της καθοριστικότητας και σε ποιές όχι; Μπορείτε να διατυπώσετε μια γενική πρόταση για το πότε πρέπει να διασφαλίζουμε την μη παραβίαση του κριτηρίου αυτού; 


Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ενδεικτικές λύσεις στα επόμενα slides των παρουσιάσεων. Οι λύσεις παρουσιάζονται βηματικά, ένα υποπρόβλημα κάθε φορά και με διαφορετικό χρώμα γραμματοσειράς.


 


 

 

 


Απαντήστε ξανά στα ερωτήματα και συγκρίνετε τις απαντήσεις σας με αυτές που δώσατε πριν δείτε τις ενδεικτικές λύσεις.

scroll back to top
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 25 Μάρτιος 2014 16:15
 
?? Επιστροφή


Writing