Οργάνωση

Albanian Bulgarian English French German Italian Japanese Russian Spanish Ukrainian
Τελευταία Ενημέρωση
30-06-2021 10:29

   

    ? Το Σχολείο:  timoni

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

ossf


Designed by:
kou_vas kou_vas under danemm ordering

ΑΕΠΠ Γ' Λυκείου: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 16/12/2013 Εκτύπωση
Εκπαιδευτικό Υλικό - Θετικές Επιστήμες -Τεχνολογία (Γ')
Συντάχθηκε απο τον/την Κουκούδης Βασίλης   
Τετάρτη, 18 Δεκέμβριος 2013 19:06

aepp

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 16/12/2013

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

ΘΕΜΑ 1ο

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις, 1-5, και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

  1. Oι εντολές που βρίσκονται σε μια δομή Όσο ?.. επανάλαβεεκτελούνται τουλάχιστον μια φορά.
  2. Πολλαπλές επιλογές μπορούν να γίνουν και με μία εμφωλευμένη δομή.
  3. Στην επαναληπτική δομή Για ? από ? μέχρι ?με_βήμα οι τιμές από, μέχρι και με_βήμα δεν είναι απαραίτητο να είναι ακέραιες.
  4. Ο πιο δομημένος τρόπος παρουσίασης αλγορίθμων είναι με ελεύθερο κείμενο.
  5. Η τιμή μιας μεταβλητής δε μπορεί  να αλλάξει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός αλγορίθμου.

Μονάδες  5

Β. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:

Αν δ?3 τότε

Αν γ<>2 τότε

δ?δ-1

αλλιώς

δ?δ+1

Τέλος_αν

αλλιώς

δ?δ-1

Τέλος_αν

Εμφάνισε δ

 

Επίσης δίνονται παρακάτω δύο τμήματα αλγορίθμων από τα οποία λείπουν οι συνθήκες:

α. Αν ................. τότε

            δ?δ-1

   αλλιώς

          δ?δ+1

   Τέλος_αν

   Εμφάνισε δ

 

β. Αν ................. τότε

             δ?δ+1

    αλλιώς

           δ?δ-1

  Τέλος_αν

  Εμφάνισε δ

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τις συνθήκες που λείπουν, ώστε κάθε ένα από τα τμήματα α, β να εμφανίζει το ίδιο αποτέλεσμα με το αρχικό.                                                                                                  Μονάδες 6

 

 Γ. Δίνονται οι τιμές των μεταβλητών Α=3, Β=1, Γ=15 και η παρακάτω έκφραση:

(ΟΧΙ (Α+Β*3>10)) ΚΑΙ MOD (A-B)=1)

Nα υπολογίσετε την τιμή της έκφρασης αναλυτικά ως εξής:

α. Να αντικαταστήσετε τις μεταβλητές με τις τιμές τους.                                                         Μονάδα 1

β. Να εκτελέσετε τις αριθμητικές πράξεις.                                                                                Μονάδα 1

γ. Να αντικαταστήσετε τις συγκρίσεις με την τιμή ΑΛΗΘΗΣ, αν η σύγκριση είναι αληθής, ή την τιμή ΨΕΥΔΗΣ, αν είναι ψευδής.                                                                                                                    Μονάδα 1

δ. Να εκτελέσετε τις λογικές πράξεις, ώστε να υπολογίσετε την τελική τιμή της έκφρασης.  Μονάδες 2

ε. Να γράψετε την αντίθετη έκφραση χωρίς να χρησιμοποιήσετε κανένα τελεστή ΟΧΙ.        Μονάδες  4


ΘΕΜΑ 2ο

1 Διάβασε Χ

2 Όσο X>1 επανάλαβε

3              Χ mod 2=0 τότε

4                              Χ?Χ div 2

5                 αλλιώς

6                              Χ?3*Χ+1

7              Τέλος_αν

8 Τέλος_επανάληψης

Επίσης δίνεται το παρακάτω υπόδειγμα πίνακα (πίνακας τιμών), με συμπληρωμένη την αρχική τιμή της μεταβλητής Χ.

 

Αριθμός Εντολής

Χ

Χ>1

Χ mod 2=0

1

5

 

 

...

...

...

...

 

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πίνακα και να τον συμπληρώσετε, εκτελώντας τον αλγόριθμο με αρχική τιμή Χ=5 (που ήδη φαίνεται στον πίνακα).

Α. Για κάθε εντολή που εκτελείται να γράψετε σε νέα γραμμή του πίνακα τα εξής:

1. Τον αριθμό της εντολής που εκτελείται (στην πρώτη στήλη).

2. Αν η γραμμή περιέχει εντολή εκχώρησης, τη νέα τιμή της μεταβλητής στην αντίστοιχη στήλη. Αν η γραμμή περιέχει έλεγχο συνθήκης, την τιμή της συνθήκης (Αληθής, Ψευδής) στην αντίστοιχη στήλη.

Μονάδες 6

Β. Να κάνετε τη διαγραμματική αναπαράσταση του ανωτέρω τμήματος αλγορίθμου (διάγραμμα ροής).

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ 3ο
Σε μια αγροτική περιοχή παράγονται τα Α και Β προϊόντα και απασχολούνται 76 αγρότες. Κάθε αγρότης παράγει ένα από τα δύο, ή το Α ή το Β.  Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος:

α) Διαβάζει το ονοματεπώνυμο κάθε  αγρότη, το είδος του προϊόντος που παράγει και την  ποσότητα του προϊόντος σε κιλά, ελέγχοντας την ορθότητα εισαγωγής των δεδομένων σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Το είδος του προϊόντος είναι Α ή Β.

- Η ποσότητα του προϊόντος είναι θετικός αριθμός.                                Μονάδες 3

 

β) Υπολογίζει την επιδότηση που δικαιούται ο αγρότης για το είδος του προϊόντος που παράγει. Η επιδότηση υπολογίζεται κλιμακωτά ανάλογα με την ποσότητα και το είδος του προϊόντος σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ποσότητα προϊόντος

σε κιλά

Επιδότηση ανά κιλό προϊόντος

σε ευρώ

Προϊόν Α

Προϊόν Β

έως και 1000

0,8

0,7

από 1001 έως και 2500

0,7

0,6

από 2501 και άνω

0,6

0,5

 

Μονάδες  6

γ) Εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του κάθε αγρότη, το είδος του προϊόντος που παράγει και το ποσό της επιδότησης που δικαιούται.                                                                                                               Μονάδες 2

δ) Εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του αγρότη με την μεγαλύτερη επιδότηση, και το είδος του προϊόντος αυτός  παράγει    (υποθέστε δεν υπάρχουν ίσες επιδοτήσεις)                                                                                                                                 Μονάδες 4

ε) Εμφανίζει μέσο όρο  της επιδότησης για το προϊόν Α.                                                                         Μονάδες 5

ΟΔΗΓΙΕΣ 

  • Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (όνομα, τμήμα, ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα να μην τα αντιγράψετε στο τετράδιο. Τα σχήματα που θα χρησιμοποιήσετε στο τετράδιο να γίνουν με στυλό διαρκείας χρώματος μαύρου ή μπλε.
  • Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
  • Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
  • Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
  • Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

scroll back to top
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 19 Δεκέμβριος 2013 07:06
 
?? Επιστροφή


Writing